Activiteiten

Masterclasses

Phaedrus organiseert gedurende het jaar verschillende masterclasses met sprekers uit de praktijk of uit de wetenschap. Aanwezigheid en actieve deelname bij de masterclasses is in beginsel verplicht voor alle honoursstudenten. De masterclasses betreffen uiteenlopende onderwerpen die verdiepend of verbredend zijn ten opzichte van het bachelorprogramma. De masterclasses duren één à twee uur en vinden meestal aan het einde van de middag plaats. Bij de planning wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met andere studieverplichtingen zodat elke honoursstudent aanwezig kan zijn. De masterclasses worden gewoonlijk afgesloten met een borrel, waar nog met elkaar en vaak ook met de spreker (na)gepraat kan worden. Zo vormen de masterclasses ook een integratief moment tussen de jaarlagen. 

Bij het organiseren van de masterclasses streeft Phaedrus wordt gestreefd naar een verbreding en verdieping van het reguliere onderwijs. Daarbij wordt de balans tussen de praktijk en de wetenschap zo goed mogelijk gewaarborgd. Ook wordt gezorgd voor variatie in sprekers en onderwerpen, waarbij de nadruk in de regel op de actualiteit ligt. Op het gebied van onderwerp is er een algemene verdeling te maken in juridische praktijkonderwerpen, publieke (juridische) onderwerpen, maatschappelijke (juridische) onderwerpen en wetenschappelijke (juridische) onderwerpen. 

Phaedrus streeft bij het organiseren van de masterclasses vooral naar interactiviteit. Het is de bedoeling dat de studenten goed voorbereid aanwezig zijn, zodat ze vragen aan de spreker kunnen stellen. Hiervoor krijgen de studenten vooraf literatuur ter voorbereiding toegestuurd. Na de lezing vindt er een gesprek of discussie tussen de studenten en de spreker plaats en brengt een discussieleider het debat tussen de studenten onderling op gang. Ten slotte bestaat de mogelijkheid dat Phaedrus een masterclass ook openstelt voor niet-honoursstudenten. Dit zorgt voor diversiteit binnen het publiek, wat ten goede komt aan het debat.

Retraite

In het tweede jaar van de honoursbachelor organiseert JHV Phaedrus een studieretraîte. Tijdens deze retraîte staat persoonlijke ontwikkeling van de honoursstudenten voorop. Door veel studenten wordt dit moment gezien als één van de hoogtepunten van de honoursbachelor. In 2016, 2017 én 2018 heeft JHV Phaedrus Burg Feistritz bezocht tijdens haar studieretraite.

Amsterdam Law Trials

In het derde jaar van de bachelor vinden de Amsterdam Law Trials (ALT) plaats. Dit is een engelstalige moot court competitie waarin derdejaars honoursstudenten van de UvA, VU, AUC en PPLE tegen elkaar strijden om uitgeroepen te worden tot beste advocaten-team of tot beste rechter. 

De student-advocaten krijgen begeleiding van toonaangevende advocaten uit verschillende rechtsgebieden. De student-rechters worden begeleid door rechters van de Rechtbank Amsterdam en het Gerechtshof Amsterdam. 

Zie voor meer informatie en foto’s van de ALT de website: www.amsterdamlawtrials.nl 

Deelnemers

Overige Activiteiten

Kantoorbezoeken

Phaedrus bezoekt regelmatig (advocaten)kantoren als onderdeel van een samenwerkingsverband. Deze bezoeken bieden de studenten de mogelijkheid om zich op een laagdrempelige manier te oriënteren op de arbeidsmarkt. Bij een kantoorbezoek vindt er een inhoudelijk programma plaats, wat studenten helpt bij het opdoen van nieuwe juridische kennis of praktische vaardigheden.

Borrels & andere sociale activiteiten

Na afloop van iedere masterclass organiseert Phaedrus een borrel om de discussie laagdrempelig voor te zetten. Verder bieden de borrels een gelegenheid om elkaar eens ergens anders dan in de werkgroep of de collegebanken te treffen. Ook zijn het uitstekende momenten om honoursstudenten uit andere jaren aan te spreken. Zij kunnen je zonder meer voorzien van goede tips over keuzevakken, stages, studies in het buitenland etc., dus doe daar vooral je voordeel mee!

Mentorschap

Vanuit Phaedrus krijgen de eerstejaars honoursstudenten een mentor toegewezen die hen met het honoursprogramma op weg kan helpen. De mentoren zijn derde- of vierdejaars honoursstudenten. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor alle honours-gerelateerde vragen, opmerkingen en andere aangelegenheden. Zij zijn er om daar waar nodig te helpen door hun eigen ervaringen en kennis over het honoursprogramma te delen.

Contact

Juridische Honoursvereniging Phaedrus
Nieuwe Achtergracht 166
Kamer A7.03
1018WV Amsterdam
Kvk: 64318028

© jhv phaedrus 2020 - alle rechten voorbehouden